Prelucrarea datelor cu caracter personal - saciaspirator.ro

Cautare saci


Categorii

Producători

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC TSG DIGITAL MULTIMEDIA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este informarea utilizatorilor (clientilor) privind situatia contului lor de pe saciaspirator.ro, informarea utilizatorilor (clientilor) privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru procesarea comenzilor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea recepționarii comenzilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.

Dacă doriți să primiți informații despre produsele sau serviciile oferite de către SC TSG DIGITAL MULTIMEDIA SRL, acordul dumneavoastră este necesar.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC TSG DIGITAL MULTIMEDIA SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.